Hãy mở Google Dịch, chọn ngôn ngữ nguồn là tiếng Nhật, nhập văn bản bạn cần chuyển vào. Bên dưới sẽ hiện ra một nút hình chữ "â", ấn vào đó sẽ làm hiện đoạn tiếng Nhật trên bằng chữ romaji ở bên dưới.