img_sub01.jpg

Đây là nội dung trong chương trình dạy tiếng Hàn dành cho người Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đại Hàn Dân Quốc - KBS World Radio: http://world.kbs.co.kr/learn_korean2...mese/index.htm