Click image for larger version

Name:	img_sub01.jpg
Views:	453
Size:	27.2 KB
ID:	8029

Đây là nội dung trong chương trình dạy tiếng Hàn dành cho người Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đại Hàn Dân Quốc - KBS World Radio: http://world.kbs.co.kr/learn_korean2...mese/index.htm