世界から見たニッポンとは

Nước Nhật nhìn từ thế giới?

Người Nhật Bản được nhìn như thế nào qua các câu chuyện đùa được sử dụng khắp thế giới?