+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: Electricity - Magnetic Field Basics

Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Vượt ngàn trùng sóng emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc's Avatar
  Ngay tham gia
  Nov 2008
  Bài viết
  1,552
  Rep Power
  21

  Electricity - Magnetic Field Basics

  Magnetic Field Basics


  Căn bản về từ trường


  Magnetic fields are different from electric fields. Although both types of fields are interconnected, they do different things. The idea of magnetic field lines and magnetic fields was first examined by Michael Faraday and later by James Clerk Maxwell. Both of these English scientists made great discoveries in the field of electromagnetism.


  Từ trường khác điện trường. Dù cả hai loại trường này liên quan với nhau nhưng chúng làm nên những chuyện khác nhau. Ý tưởng về đường sức của từ trường và từ trường được Michael Faraday và James Clerk Maxwell nghiên cứu đầu tiên. Cả hai nhà khoa học Anh này đã có những khám phá vĩ đại trong lĩnh vực điện từ.  Magnetic fields are areas where an object exhibits a magnetic influence. The fields affect neighboring objects along things called magnetic field lines. A magnetic object can attract or push away another magnetic object. You also need to remember that magnetic forces are NOT related to gravity. The amount of gravity is based on an object's mass, while magnetic strength is based on the material that the object is made of


  Từ trường là vùng có ảnh hưởng từ của một vật. Từ trường ảnh hưởng đến các vật lân cận nằm dọc theo cái được gọi là đường sức của từ trường. Một vật có từ tính có thể hút hoặc đẩy các vật có từ tính khác. Cần nhớ từ trường KHÔNG liên quan đến trọng lực. Độ mạnh của trọng lực liên quan đến khối lượng của vật, còn độ mạnh của từ trường liên quan đến chất liệu tạo nên vật này.


  If you place an object in a magnetic field, it will be affected, and the effect will happen along field lines. Many classroom experiments watch small pieces of iron (Fe) line up around magnets along the field lines. Magnetic poles are the points where the magnetic field lines begin and end. Field lines converge or come together at the poles. You have probably heard of the poles of the Earth. Those poles are places where our planets field lines come together. We call those poles north and south because that's where they're located on Earth. All magnetic objects have field lines and poles. It can be as small as an atom or as large as a star.  Nếu đặt một vật vào từ trường, nó sẽ bị tác động, và tác động này sẽ xảy ra dọc theo đường sức từ. Nhiều thí nghiệm trong lớp quan sát mạt sắt xếp hàng xung quanh nam châm, dọc theo đường sức từ. Cực từ là điểm bắt đầu và điểm kết thúc của đường sức từ. Các đường sức từ hội tụ hoặc gặp nhau ở các cực. Có lẽ bạn đã nghe nói về các cực của Trái đất rồi nhỉ. Cực trái đất là nơi các đường sức từ của Trái Đất gặp nhau. Ta gọi các cực này là cực Bắc và cực Nam vì đó là vị trí của chúng trên Trái đất. Mọi vật có từ tính đều có đường sức từ và cực từ, dù nhỏ như nguyên tử hay lớn như ngôi sao cũng vậy.

 2. #2
  Vượt ngàn trùng sóng emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc's Avatar
  Ngay tham gia
  Nov 2008
  Bài viết
  1,552
  Rep Power
  21

  Re: Electricity - Magnetic Field Basics

  Attracted and Repulsed


  Hút và đẩy

  You know about charged particles. There are positive and negative charges. You also know that positive charges are attracted to negative charges. A French scientist named Andre-Marie Ampere studied the relationship between electricity and magnetism. He discovered that magnetic fields are produced by moving charges (current). And moving charges are affected by magnets. Stationary charges, on the other hand, do not produce magnetic fields, and are not affected by magnets. Two wires, with current flowing, when placed next to each other, may attract or repel like two magnets. It all has to do with moving charges.  Ta biết hạt tích điện rồi. Có điện tích dương và điện tích âm. Ta cũng biết là điện tích dương và điện tích âm hút nhau. Một nhà khoa học người Pháp, tên Andre-Marie Am-pe đã nghiên cứu quan hệ của điện với từ. Ông khám phá ra rằng từ trường được tạo ra bởi các điện tích di chuyển (dòng điện). Còn các điện tích di chuyển lại bị ảnh hưởng bởi nam châm. Ngược lại, điện tích tĩnh không tạo ra từ trường, và không bị nam châm tác động đến. Hai dây dẫn có dòng điện chạy qua, đặt cạnh nhau, có thể hút hay đẩy nhau như nam châm. Tất cả là do điện tích di chuyển.
  Lần sửa cuối bởi emyeukhoahoc, ngày 17-09-2014 lúc 04:53 PM.

 3. #3
  Vượt ngàn trùng sóng emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc's Avatar
  Ngay tham gia
  Nov 2008
  Bài viết
  1,552
  Rep Power
  21

  Re: Electricity - Magnetic Field Basics

  Earth's Magnetic Field


  Từ trường Trái Đất


  Magnets are simple examples of natural magnetic fields. But guess what? The Earth has a huge magnetic field. Because the core of our planet is filled with molten iron (Fe), there is a large field that protects the Earth from space radiation and particles such as the solar wind. When you look at tiny magnets, they are working in a similar way. The magnet has a field around it.  Nam châm là điển hình dễ hiểu về từ trường tự nhiên. Nhưng các em có biết không? Trái Đất có một từ trường khổng lồ. Vì lõi trái đất đầy sắt nóng chảy (Fe), nên có một trường lớn bảo vệ Trái Đất không bị các tia bức xạ của vũ trụ và các hạt như gió mặt trời tác động đến. Khi nghiên cứu các nam châm nhỏ xíu, chúng cũng hoạt động giống vậy. Nam châm có một trường bao quanh.  As noted earlier, current in wires produces a magnetic effect. You can increase the strength of that magnetic field by increasing the current through the wire. We can use this principle to make artificial, adjustable magnets called electromagnets, by making coils of wire, and then passing current through the coils.  Như đã lưu ý trước đây, dòng điện trong dây dẫn sẽ tạo ra hiệu ứng từ. Ta có thể tăng cường độ của từ trường đó bằng cách tăng dòng điện chạy qua dây dẫn. Ta có thể sử dụng nguyên tắc này để làm ra nam châm nhân tạo, điều chỉnh được, gọi là nam châm điện, bằng cách làm các cuộn dây dẫn, rồi cho dòng điện đi qua các cuộn dây này.


  Bài trước: Electricity - Electric Fields: Điện trường

  Bài sau: Electricity - Flowing Electrons: Điện tử chạy
  Lần sửa cuối bởi emyeukhoahoc, ngày 17-09-2014 lúc 04:54 PM.

+ Trả lời Chủ đề
Quyền viết bài
 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình