+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: 1. Scalars and Vectors - Đại lượng vô hướng và Véc-tơ

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Vượt ngàn trùng sóng emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc is a splendid one to behold emyeukhoahoc's Avatar
  Ngay tham gia
  Nov 2008
  Bài viết
  1,551
  Rep Power
  21

  1. Scalars and Vectors - Đại lượng vô hướng và Véc-tơ

  Scalars and Vectors
  Đại lượng vô hướng và Véc-tơ  There are a lot of different mathematical quantities used in physics. Examples of these include acceleration, velocity, speed, force, work, and power. These different quantities are often described as being either "scalar" or "vector" quantities. Below we will discuss what these words mean as well as introduce some basic vector math.


  Trong vật lý cũng có không ít đại lượng toán học. Điển hình như gia tốc, vận tốc, tốc độ, lực, công và công suất. Các đại lượng này thường được mô tả là đại lượng “vô hướng” hoặc đại lượng “véc-tơ”. Tiếp theo ta sẽ tìm hiểu xem những từ ngữ này nghĩa là gì, cũng như vài bài toán véc-tơ căn bản.


  What is a scalar?


  Đại lượng vô hướng là gì?

  A scalar is a quantity that is fully described by a magnitude only. It is described by just a single number. Some examples of scalar quantities include speed, volume, mass, temperature, power, energy, and time.

  Đại lượng vô hướng là đại lượng được mô tả hoàn toàn chỉ bằng độ lớn. Mô tả bằng một con số mà thôi, không hơn không kém. Điển hình như tốc độ, thể tích, khối lượng, nhiệt độ, công suất, năng lượng và thời gian.  What is a vector?


  Véc-tơ là gì?

  A vector is a quantity that has both a magnitude and a direction. Vector quantities are important in the study of motion. Some examples of vector quantities include force, velocity, acceleration, displacement, and momentum.

  Véc-tơ là một đại lượng mà trong đó vừa có độ lớn vừa có phương hướng. Đại lượng véc-tơ đóng vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu về chuyển động. Tiêu biểu cho đại lượng véc-tơ là lực, vận tốc, gia tốc, chuyển vị và động lượng.
  What is the difference between a scalar and vector?


  Đại lượng vô hướng và véc-tơ khác nhau như thế nào?


  A vector quantity has a direction and a magnitude, while a scalar has only a magnitude. You can tell if a quantity is a vector by whether or not it has a direction associated with it.

  Đại lượng véc-tơ vừa có độ lớn vừa có phương hướng, còn đại lượng vô hướng thì chỉ có độ lớn mà thôi. Muốn nói một đại lượng nào đó có phải là véc-tơ hay không thì chỉ cần xác định xem nó có phương hướng kèm theo hay không.


  Example:


  Ví dụ:

  Speed is a scalar quantity, but velocity is a vector that specifies both a direction as well as a magnitude. The speed is the magnitude of the velocity. A car has a velocity of 40 mph east. It has a speed of 40 mph.

  Tốc độ là một đại lượng vô hướng, còn vận tốc là véc-tơ vì nó vừa xác định phương hướng vừa xác định độ lớn. Tốc độ là độ lớn của vận tốc. Chiếc xe di chuyển với vận tốc 40 dặm/giờ về hướng đông. Tốc độ của nó là 40 dặm/giờ.

  How to Draw a Vector

  Vẽ véc-tơ


  A vector is drawn as an arrow with a head and a tail. The magnitude of the vector is often described by the length of the arrow. The arrow points in the direction of the vector. See the picture above.


  Nếu vẽ ra thì véc-tơ chẳng khác nào một mũi tên có đầu có đuôi. Độ lớn của véc-tơ thường được mô tả bằng chiều dài của mũi tên. Mũi tên chỉ hướng nào thì đó là hướng của véc-tơ. Xem hình trên đây sẽ rõ.


  How to Write a Vector


  Ghi véc-tơ


  Vectors are generally written as boldface letters. They can also be written with an arrow over the top of the letter.


  Thông thường véc-tơ ghi bằng chữ đậm. Tuy nhiên, vẽ một mũi tên bên trên chữ cái cũng là một cách ghi véc-tơ.  Example questions: Is it a scalar or a vector?

  Câu hỏi gợi ý: Cái này là đại lượng vô hướng hay là véc-tơ?
  1) The football player was running 10 miles an hour towards the end zone.

  1) Cầu thủ bóng đá đang chạy 10 dặm/giờ về phía vùng cấm địa.

  This is a vector because it represents a magnitude (10 mph) and a direction (towards the end zone). This vector represents the velocity of the football player.

  Trường hợp này là véc-tơ vì vừa có độ lớn (10 dặm/giờ) vừa có phương hướng (về phía vùng cấm địa). Véc-tơ này mô tả vận tốc của cầu thủ bóng đá.

  2) The volume of that box at the west side of the building is 14 cubic feet.

  2) Thể tích của khu vực ở mặt tây của toà nhà là 14 feet khối.

  This is a scalar. It might be a bit tricky as it gives the location of the box at the west side of the building, but this has nothing to do with the direction of the volume which has a magnitude of 14 cubic feet.

  Trường hợp này là đại lượng vô hướng. Có thể hơi khúc mắc một tí vì có cho biết khu vực đó nằm ở mặt tây của toà nhà, nhưng điều này đâu có liên quan gì đến phương hướng của thể tích 14 feet khối.

  3) The temperature of the room was 15 degrees Celsius.

  3) Nhiệt độ trong phòng là 150 C.

  This is a scalar, there is no direction.

  Trường hợp này là đại lượng vô hướng, vì chẳng có phương hướng gì cả.

  4) The car accelerated north at a rate of 4 meters per second squared.

  4) Xe tăng tốc về phía bắc với gia tốc bốn mét /giây bình phương.

  This is a vector as it has both direction and magnitude. We also know that acceleration is a vector quantity.
  Trường hợp này là véc-tơ vì vừa có phương hướng vừa có độ lớn. Ta cũng biết gia tốc là một đại lượng véc-tơ.
  Interesting Facts about Scalars and Vectors


  Những điều thú vị về Đại lượng vô hướng và Véc-tơ

  • Unit vectors are vectors with a magnitude of 1. They are used to define direction.
  Véc-tơ đơn vị là véc-tơ có độ lớn bằng 1. Véc-tơ đơn vị dùng để xác định phương hướng.
  • The credit for inventing vectors is usually given to Irish physicist William Rowan Hamilton.
  Véc-tơ thường được cho là do William Rowan Hamilton, nhà vật lý người Ai-len, phát minh ra.
  • Vectors and scalars are important in many fields of math and science.
  Véc-tơ và đại lượng vô hướng đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực toán học và khoa học.
  • Vectors can be defined in two dimensional or three dimensional space.
  Có thể xác định véc-tơ trong không gian hai chiều hoặc ba chiều.
  • Vector graphics are sometimes used in computers because they can be scaled to a larger size without losing any image quality.
  Đôi khi đồ hoạ véc-tơ cũng được ứng dụng vào tin học, vì đồ hoạ véc-tơ có thể phóng to mà không hề làm cho ảnh mất chất lượng.

  Lần sửa cuối bởi emyeukhoahoc, ngày 18-09-2014 lúc 12:50 PM.

+ Trả lời Chủ đề
Quyền viết bài
 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình