我老公在家呢!
Chồng em đang ở nhà!


本人送快递的。
Nhân viên chuyển phát nhanh nọ kể.
今天打电话问:“你在家吗?”
Hôm nay gọi điện hỏi: “cô có nhà không?”
还没有往下说,对方很小声答曰:“你先不要来,我老公在家呢!”
Không đợi nói tiếp, đối phương hạ giọng trả lời: “Trước hết anh đừng đến, chồng em đang ở nhà!”
我说:“我是送快递的。”
Tôi nói: “Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh.”
对方突然大声说:“哦,那来吧,我在家呢!”
Đối phương đột nhiên cao giọng nói: “À, tới đi, tôi đang ở nhà.”