If I die young, bury me in satin
Lay me down on a, bed of roses
Sink me in the river, at dawn
Send me away with the words of a love song

Lỡ con ra đi khi mái đầu còn xanh,
Hãy bọc con trong lớp sa tanh mịn màng
Cho con nằm trên chiếc giường đầy những cánh hồng
Thả con trôi theo dòng sông khi bình minh ló dạng
Tiễn đưa con bằng câu hát của một bản tình ca


Uh oh, uh oh

Lord make me a rainbow, I’ll shine down on my mother
She'll know I’m safe with you when she stands under my colors, oh and
Life ain't always what you think it ought to be, no
Ain't even grey, but she buries her baby

Xin Chúa hãy biến con thành một dải cầu vồng, để con chiếu rọi người mẹ thân yêu
Bà sẽ biết con được bình an bên Ngài, khi bà đứng dưới những dải màu kì diệu của con,
Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý, chẳng hề,
Thậm chí còn chẳng buồn rầu, bà chôn cất đứa con của mình


The sharp knife of a short life, well
I’ve had, just enough time

Lưỡi dao bén ngót chấm dứt một cuộc đời ngắn ngủi
Thưa vâng, con đã có đủ thời gian rồi


If I die young, bury me in satin
Lay me down on a, bed of roses
Sink me in the river, at dawn
Send me away with the words of a love song

Lỡ con ra đi khi mái đầu còn xanh,
Hãy bọc con trong lớp sa tanh mịn màng
Cho con nằm trên chiếc giường đầy những cánh hồng
Thả con trôi theo dòng sông khi bình minh ló dạng
Tiễn đưa con bằng câu hát của một bản tình ca


The sharp knife of a short life, well
I’ve had, just enough time

Lưỡi dao bén ngót chấm dứt một cuộc đời ngắn ngủi
Thưa vâng, con đã có đủ thời gian rồi


And I’ll be wearing white, when I come into Your kingdom
I’m as green as the ring on my little, cold finger, I’ve
Never known the lovin' of a man
But it sure felt nice when he was holding my hand, there’s a
Boy here in town says he’ll, love my forever
Who would have thought forever could be severed by
The sharp knife of a short life, well
I’ve had, just enough time

Và con sẽ khoác lên mình sắc trắng, khi con bước vào vương quốc của Ngài
Con tràn đầy sức sống như chiếc nhẫn trên ngón tay nhỏ bé lạnh giá này đây
Con vẫn chưa biết thế nào là yêu thương một người đàn ông
Nhưng hẳn sẽ rất tuyệt vời khi người ấy nắm lấy tay con
Có một chàng trai trong thị trấn nói rằng anh ấy sẽ yêu con mãi mãi
Ai ngờ hai tiếng "mãi mãi" ấy có thể bị cắt đứt
Bằng lưỡi dao bén ngót chấm dứt một cuộc đời ngắn ngủi
Thưa vâng, con đã có đủ thời gian rồi


So put on Your best boys and I’ll wear my pearls
What I never did is done

Vậy hãy cho con gặp những chàng trai tuyệt nhất đi, và con sẽ diện chuỗi ngọc của mình
Những gì con chưa bao giờ coi như xong


A penny for my thoughts, oh no, I’ll sell them for a dollar
They're worth so much more after I’m a goner
And maybe then you’ll hear the words I been singin’
Funny when you're dead how people start listenin’

Này thì một xu cho những điều con đang nghĩ nhé, à mà không, con sẽ bán với giá một đồng đô-la
Chúng hẳn là đáng giá hơn nhiều sau khi con ra đi
Và biết đâu Ngài sẽ nghe thấy những lời con hát
Kể cũng nực cười, bạn chết rồi thì người ta mới bắt đầu lắng nghe tiếng bạnIf I die young, bury me in satin
Lay me down on a, bed of roses
Sink me in the river, at dawn
Send me away with the words of a love song

Lỡ con ra đi khi mái đầu còn xanh,
Hãy bọc con trong lớp sa tanh mịn màng
Cho con nằm trên chiếc giường đầy những cánh hồng
Thả con trôi theo dòng sông khi bình minh ló dạng
Tiễn đưa con bằng câu hát của một bản tình caUh oh (uh, oh)
The ballad of a dove (uh, oh)
Go with peace and love
Gather up your tears, keep ‘em in your pocket
Save them for a time when your really gonna need them, oh

Bản ballad của chú chim câu (uh, oh)
Chất chứa giai điệu hòa bình và tình yêu
Gom lại những giọt nước mắt, và cất vào túi
Dành dụm đến chừng nào bạn thực sự cần đến


The sharp knife of a short life, well
I’ve had, just enough time

Lưỡi dao bén ngót chấm dứt một cuộc đời ngắn ngủi
Thưa vâng, con đã có đủ thời gian rồi


So put on your best boys and I’ll wear my pearls

Vậy hãy cho con gặp những chàng trai tuyệt nhất đi, và con sẽ diện chuỗi ngọc của mình