CT Scans Reveal 1,000-Year-Old Mummy Of Chinese Monk Hidden Inside Ancient Buddhist Statue


Ảnh chụp cắt lớp phát hiện xác ướp 1.000 tuổi của nhà sư Trung Quốc giấu bên trong tượng Phật cổ
Ảnh chụp cắt lớp của một pho tượng Phật ở thế kỷ 11 hoặc thế kỷ 12 đã phát hiện một bí mật lạ thường - nó chứa xác ướp của một nhà sư Trung Quốc cổ xưa, có nội tạng được thay bằng giấy cuộn Trung Quốc cổ xưa.

Các nhà khoa học đã biết là có xác ướp bên trong pho tượng, nhưng ảnh chụp cắt lớp này, thực hiện tại Meander Medical Centre theo yêu cầu của bảo tàng Drents ở Hà Lan, mang lại cho họ hình ảnh cận cảnh đầu tiên bên trong bộ xương này. Đó là lúc họ khám phá thấy những cuộn giấy giấu bên trong và nhận ra xác ướp là thi thể của Liuquan, sư thầy cổ xưa của Trường phái thiền Trung Quốc. Khám phá này xảy ra ngay sau khi có tin về một nhà sư được ướp xác khác ở Mông Cổ, người mà một số người tin rằng chỉ đang trong trạng thái nhập thiền cao cấp, chứ không chết.

Pho tượng này sẽ được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hungary đến tháng Năm, 2015.A CT scan of a Buddhist statue from the 11th or 12th century has revealed an extraordinary secret – it houses the mummy of an ancient Chinese Buddhist monk whose organs have been replaced by ancient Chinese scrolls.

Scientists knew that there was a mummy inside the statue, but the CT scan, carried out at the Meander Medical Centre at the request of the Drents museum in the Netherlands, gave them their first close-up look at the skeleton inside. That’s when they discovered the hidden paper scrolls and figured out that the mummy was the body of Liuquan, an ancient Buddhist master from the Chinese Meditation School. The discovery comes on the heels of news of another mummified monk in Mongolia, who some believe is simply in an advanced meditative state.

The statue will be on display at the Hungarian Natural History Museum until May, 2015.http://www.boredpanda.com/ancient-ch...-scan-liuquan/