Fed keeps interest rates unchanged, signals fewer future hikes
Fed giữ nguyên lãi suất, báo hiệu những đợt tăng lãi suất trong tương lai sẽ ít đi

Click image for larger version

Name:	dow.JPG
Views:	120
Size:	56.0 KB
ID:	16047


The U.S. Federal Reserve kept interest rates unchanged on Wednesday and signaled it still planned to raise rates twice in 2016, though it said slower economic growth would crimp the pace of monetary policy tightening in future years.
Cục dự trữ liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất vào hôm thứ Tư và tiết lộ cho mọi người biết là họ vẫn có kế hoạch tăng lãi suất 2 lần trong năm 2016, mặc dù họ nói rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn sẽ làm thay đổi liên tục tiến trình chính sách tiền tệ thắt chặt trong những năm tới.

The central bank's decision to stick with its 2016 rate path, however, appeared shakier, with six of its 17 policymakers projecting just one increase this year. Only one Fed policymaker had done so when economic forecasts were last issued in March.
Tuy nhiên, quyết định bám sát kế hoạch lãi suất trong năm 2016 của ngân hàng trung ương này có vẻ đã dao động hơn, vì có tới 6 trong tổng số 17 nhà hoạch định chính sách dự kiến chỉ tăng lãi suất một lần trong năm nay. Hồi tháng Ba, chỉ một nhà hoạch định chính sách của Fed đã làm như vậy khi các dự báo kinh tế mới nhất được công bố.

A sharp slowdown in U.S. hiring in May had fueled doubts about the strength of the labor market going into the Fed's two-day policy meeting. Fed Chair Janet Yellen acknowledged the need to see clear signs of economic strength before lifting rates.
Số lượng việc làm ở Mỹ giảm mạnh trong tháng Năm đã làm tăng thêm nghi ngại về sức khỏe của thị trường lao động ảnh hưởng đến cuộc họp chính sách diễn ra trong hai ngày của Fed. Chủ tịch Fed thừa nhận cần phải thấy những tín hiệu rõ ràng về sức khoẻ của nền kinh tế trước khi tăng lãi suất.

The Fed also said the economy would grow only 2 percent this year and in 2017, 0.1 percentage point lower than previously forecast for each year.
Fed cũng cho biết nền kinh tế (Mỹ) sẽ tăng trưởng chỉ 2% trong năm nay và năm 2017, thấp hơn 0,1% so với dự báo trước đây cho từng năm.

Yellen was not clear on whether a rate increase could come at the next policy meeting in late July or whether the central bank would wait for a slew of firmer data as it headed into its September meeting.
Bà Yellen không chắc chắn kỳ họp chính sách vào tháng Bảy tới sẽ ra quyết định tăng lãi suất hay ngân hàng trung ương này sẽ phải đợi một loạt các dữ liệu chắc chắn hơn khi họ hướng đến cuộc họp vào tháng Chín.

She acknowledged Britain's possible exit from the European Union was one of the factors in the latest rate decision, saying the June 23 referendum would have "consequences for economic and financial conditions in global financial markets."

Bà ta thừa nhận Anh có thể rời EU là một trong những yếu tố tác động khi ra quyết định về lãi suất mới nhất này, rằng cuộc cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng Sáu sẽ gây ra "những hậu quả cho các điều kiện kinh tế và tài chính trên các thị trường tài chính toàn cầu."

reuters.com
http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-idUSKCN0Z10DI