Click image for larger version

Name:	1434695432-28-04cong-dong-mang-xon-xao-voi-bien-co-dong-da-the_1.jpg
Views:	203
Size:	49.8 KB
ID:	18593
"Gia đình có hai con vợ (xuống dòng) chồng hạnh phúc”


Click image for larger version

Name:	1434695432-28-04cong-dong-mang-xon-xao-voi-bien-co-dong-da-the_1.jpg
Views:	203
Size:	177.2 KB
ID:	18594
"Bánh trưng"


Click image for larger version

Name:	1434695432-28-04cong-dong-mang-xon-xao-voi-bien-co-dong-da-the_1.jpg
Views:	296
Size:	68.1 KB
ID:	18595
“Đảng bộ và nhân dân quận Nam Từ Niêm đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết tâm xây dựng quận trở thành đô thị xanh - sạch - văn minh - hiện đại.”

Click image for larger version

Name:	1434695432-28-04cong-dong-mang-xon-xao-voi-bien-co-dong-da-the_1.jpg
Views:	488
Size:	144.8 KB
ID:	18596
“Các em gái không thể tự mình mang thai. Các em trai và nam giới phải là một phần của giải pháp”