Six ethics of life

6 đạo lý trên đời

Before you pray ~ believe
Tin rồi hẵng cầu

Before you speak ~ listen
Nghe rồi hẵng nói

Before you spend ~ earn
Kiếm được rồi hẵng xài

Before you write ~ think
Suy nghĩ rồi hãy viết

Before you quit ~ try
Thử trước rồi hãy đầu hàng

Before you die ~ live
Sống đã, rồi hẵng chết.

Name:  6-dao-ly-o-doi.jpg
Views: 53
Size:  490.6 KB