Mount Everest, the high-altitude rubbish dump
Núi Everest, bãi rác cao nhất thế giới


Decades of commercial mountaineering have turned Mount Everest into the world's highest rubbish dump as an increasing number of big-spending climbers pay little attention to the ugly footprint they leave behind.
Mấy chục năm qua, người ta quảng cáo, dân tình đua nhau leo lên, tiền thì thu về nhưng đã biến ngọn Everest trở thành bãi rác cao nhất thế giới khi ngày càng nhiều người leo núi hoang phí chẳng chú ý đến dấu chân xấu xí họ để lại phía sau.

Fluorescent tents, discarded climbing equipment, empty gas canisters and even human excrement litter the well-trodden route to the summit of the 8,848-metre (29,029-foot) peak.
Lều huỳnh quang, thiết bị leo núi, hộp gas rỗng và thậm chí cả phân người thải bừa bãi trên đường lên đỉnh núi cao 8848m.

"It is disgusting, an eyesore," Pemba Dorje Sherpa, who has summited Everest 18 times, told AFP. "The mountain is carrying tonnes of waste."
"Thật kinh tởm", Pemba Dorje - người 18 lần leo lên Everest, nói với AFP. "Ngọn núi đang gánh chịu hàng tấn rác thải".

As the number of climbers on the mountain has soared -- at least 600 people have scaled the world's highest peak so far this year alone -- the problem has worsened.
Số người leo lên ngọn núi này đã tăng lên rất nhiều - chỉ trong năm nay đã có ít nhất 600 người đến đỉnh của thế giới - vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn.

Meanwhile, melting glaciers caused by global warming are exposing trash that has accumulated on the mountain since Edmund Hillary and Tenzing Norgay made the first successful summit 65 years ago.
Trong khi đó, khí hậu toàn cầu ấm lên, sông băng tan chảy càng làm cho rác chất đống nhiều hơn kể từ thời điểm Edmund Hillary và Tenzing Norgay lần đầu tiên leo lên đỉnh núi này 65 năm về trước.

Efforts have been made. Five years ago Nepal implemented a $4,000 rubbish deposit per team that would be refunded if each climber brought down at least eight kilogrammes (18 pounds) of waste.
Người ta đã cố gắng cải thiện tình hình. Cách đây 5 năm, Nepal thi hành quy định mỗi nhóm leo núi phải đóng ký quỹ 4000 đô tiền rác, nếu mỗi người leo núi mang xuống tối thiểu 8kg rác thải thì số tiền trên sẽ được hoàn trả.

On the Tibet side of the Himalayan mountain, they are required to bring down the same amount and are fined $100 per kilogramme if they don't.
Bên mạn Tây Tạng của núi Hy Mã Lạp Sơn, họ yêu cầu những người leo núi phải đem số lượng rác tương tự xuống, nếu không sẽ bị phạt 100 đô/kg.

In 2017 climbers in Nepal brought down nearly 25 tonnes of trash and 15 tonnes of human waste -- according to the Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC).
Trong năm 2017 những người leo núi ở Nepal đã mang xuống gần 25 tấn rác và 15 tấn chất thải của con người - theo Ủy ban kiểm soát ô nhiễm Sagarmatha.

Click image for larger version

Name:	everest-8-1529371470379796217636.jpg
Views:	26
Size:	226.1 KB
ID:	19624

https://www.afp.com/en/news/23/mount...mp-doc-15u95j4