Sự kiện
Những sự kiện tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam
Du lịch
Thông tin & hình ảnh về các địa danh thắng cảnh...
Ẩm thực
Ẩm thực Việt Nam
Nhân vật
Những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam
Địa danh
Danh lam thắng cảnh & công trình lịch sử
Thực vật
Các loài thực vật...
 
Cứ vào ngày mồng 7 tháng Giêng âm lịch hàng năm, người dân Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) lại tổ chức lễ hội chạy lợn thờ độc đáo. Theo người dân trong vùng thì lễ hội bắt nguồn từ thời vua Hùng thứ 18, lễ hội “Chạy lợn” được tổ chức nhằm tái hiện cảnh tượng Cao Sơn Đại Vương khao quân trước khi lên đường dẹp giặc. Đến nay, lễ hội đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào dự án bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia.